shape
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054-247584
: : : : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง: : : : :

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อ จัดจ้าง

 

 

 

 

ว / ด / ป
เรื่อง
22 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมรื้อถอน ทำความสะอาดก่อนและหลังการจัดงานฯ
18 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหรือกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ
15 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 ตามระยะ 40,000 ก.ม.ฯ
30 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ พลาสติก สีขาว มีพนักพิง เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ฯ
17 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาดบรรจุ 950 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ย. 2560 รายงานการปรับปรุงแก้ไขผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559